Spelregels Curling

De Spelregels

Curling is een sport geschikt voor jong en oud, mannen en vrouwen. Uiterste concentratie is nodig om met een verfijnde techniek de stenen van maar liefst 20 kilo van de tegenpartij weg te spelen. Het doel is om zoveel mogelijk van jullie stenen dichter bij het centrum van de cirkels (in sporttermen het HUIS) te krijgen, dan de tegenstander.

Het is dus aan jullie team om de juiste strategie te bepalen om de wedstrijd tot een goed einde te brengen!

Het Spel
Curling wordt gespeeld op een sheet (het veld) die zowel op indoor ijsbanen als op de buitenbanen aangetroffen kunnen worden. In veel landen, ook in Nederland, wordt curling hoofdzakelijk gespeeld op ijshockeybanen. Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee teams van 4 spelers. Elke speler gooit, om en om met de tegenstander per END (game) 1 stenen. Per END (game) worden er in totaal dus 8 stenen gespeeld. De captain van het team, de SKIP, bepaald de tactiek.

Het doel is om zoveel mogelijk van jouw stenen dichter bij het centrum van het HUIS, de cirkels, te krijgen dan de tegenstander. Tijdens EK', WK' en de olympische spelen worden per wedstrijd 10 ENDS gespeeld. Deze 10 ENDS nemen over het algemeen 2,5 uur in beslag. Bij minder hoog gekwalificeerde toernooien worden meestal niet meer dan 8 ENDS gespeeld.

Het vegen
Vegen is een essentieel onderdeel van het curlen. Iedereen die de sport voor het eerst ziet, doet altijd wat lacherig over dit onderdeel. Maar wat doet dat vegen nou eigenlijk. Het vermindert de wrijving tussen de steen en het ijs, waardoor de steen langer in beweging blijft en waardoor het moment waarop de steen daadwerkelijk gaat curlen wordt uitgesteld In. In een echte wedstrijd, die 2,5 uur duurt, wordt gemiddeld 5 kilometer aan veegwerk afgelegd! Wij verwachten dit natuurlijk ook van jullie in de 20 minuten per wedstrijd.

Materialen
Het materiaal dat men gebruikt voor het curlen zijn een paar schoenen, een bezem en natuurlijk de stenen.

De veldindeling
Zo ziet een officieel speelveld van het curlen eruit. Wij zullen ook op een dergelijk veld spelen, maar dan zijn de regels makkelijker en is het veld kleiner.

curling1.jpg

Punten telling
Het team met de steen het dichtst bij de roos kan punten scoren.
Er is dus altijd een team met punten en 1 zonder punten.
Wanneer de volgende steen van de scorende partij dichter bij ligt dan die van de tegenpartij,
scoort het team extra punten.

Iedere eerste steen is 3 punten waard, iedere volgende 1 punt.
Maximale score is dus 6 punten in 1 end. (heat)
Pas wanneer alle stenen geworpen zijn wordt de score bepaald.

Afzet
Afzet geschied vanaf de afzetplaats. Nergens anders.
Er mag maar met 1 been afgezet worden. Geen buikschuivers. Wanneer dit toch gebeurd wordt de geworpen steen gediskwalificeerd.
Een zijwaartse afzet word toegestaan.
1 Keer afzetten is de limiet, tussengaande beenwissel is niet toegestaan. De steen wordt dan overgeworpen.
Er mag gegleden worden tot de aangegeven lijn in  het glijvlak.
Is de steen nog niet losgelaten voordat de lijn bereikt is wordt de steen gediskwalificeerd.

Vegen
De vegers van de werpende partij mogen ten alle tijde op iedere plaats vegen.
Aanraken van de steen met de bezem lijdt tot een diskwalificatie.
De tegenpartij mag pas vegen wanneer de geworpen steen zich in het huis bevind.
 (de rode cirkel op het ijs)

Elkaar hinderen bij het vegen is niet toegestaan!

Van te voren de baan schoonvegen is toegestaan.
Sneeuw of enig ander materiaal de baan opvegen niet.
Wanneer dit hinder veroorzaakt voor de werpende partij mag de steen na schoonmaken over geworpen worden.

Algemeen
De wedstrijden bestaan uit 3 end, met uitzondering van de halve finales en finale.
Deze bestaan uit 5 ends.

Bij de roos slechts de vegers en 1 teamcaptain van elk team.
Meerdere mensen worden weggestuurd

Zicht hinderen of blokkeren van het zicht is niet toegestaan.
Hinder in welke vorm dan ook, kan lijden tot diskwalificatie.

Geworpen stenen worden enkel door de scheidsrechter verwijderd.
Een steen kan op een bepaalde plaats nog een belangrijke rol in het spel hebben.

Aangeven van de werprichting in het huis is toegestaan, maar als de steen glijd het huis leegmaken.

Geen drank in een glas op het ijs. Plastic is echter wel toegestaan.
Aangezien ze dit niet serveren geen drank op het ijs dus.

De scheidsrechter heeft altijd gelijk!

Vicks